Logo

Logo które stworzyłem lub do stworzenia których w znacznym stopniu się przyczyniłem :)

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Nie jest to pełna lista moich prac. Na przestrzeni lat stworzyłem ponad trzysta logo, logotypów i przeróżnych znaków identyfikacyjnych z których większość funkcjonuje do dziś.